Меню Затваряне
Зарежда Събития

« Начало

  • Това събитие е минало събитие.

Дърворазрушаващите гъби в България – лекция с Анета Ламбевска

19 октомври 2023 -18:30 - 21:00

Лекцията е част от курс „Микология 2023“. Допускат се само предврарително регистрирани участници от курса.

ас. Анета Ламбевска е миколог и асистент куратор на Хербариум (SOM) при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.
Има подчертани интереси в областта на таксономията и екологията на дърворазрушаващите гъби. Участва в множество проекти, изследвания върху флората и растителността, изследване на състоянието на горските екосистеми и ролята на дърворазрушаващите гъби како фактор за състоянието на видовете и местообитанията, като и проучване на въздействието на климатичните промени върху флористичното разнообразие. Кураторска дейност – поддържане и обогатяване на хербарните колекции при Хербариума (SOM) на ИБЕИ-БАН.

Ламбевска е носител на наградата „акад. Румен Цанев“ (2022) за млад учен в областта на природо-математическите науки на БАН, София, България и беше отличена с Грамота от номинацията за Наградата „Питагор“ (2022) за млад учен от областта на природните и инженерните науки на МОН, София, България.

Нейните научни постижения са свързани с публикации и съобщения за нови лигниколни видове гъби в защитените зони за страната, на Балканите, както и съобщения за нови хорологични данни. Изследването върху ролята на дърворазрушаващите гъби като фактор за състоянието на популациите на дървесни и храстови видове, е сред приоритетните проблеми на проучванията и консервационните дейности във връзка с биоразнообразието на европейско равнище в България. Дърворазрушаващите гъби са добър модел за мониторинг за състоянието на популациите на такива видове.
За нея е голямо удоволствие и стимул да работи върху изключително трудна за работа група на гъби, която е слабо проучена на Балканите.

Details

Date:
19 октомври 2023
Час:
18:30 - 21:00

Място

Център за горски науки
ул. Братя Миладинови 104
София, България
+ Google Map
Phone
+359884697798